XP-Ateliers
XP-ateliers (XPAT)

In de vier XP-ateliers (2D, Digitaal, Grafiek, Ruimte) proef je van kunst in al zijn mogelijke vormen. Al experimenterend verbreed je je horizon. Je ontmoet leerlingen van andere focusateliers, gaat met hen in dialoog en geeft feedback. Hierdoor kunnen interessante kruisbestuivingen ontstaan. Binnen de XP-ateliers staat het proces centraal. Twijfelen, proberen, (mis)lukken en hernemen maken hier integraal deel van uit. Je neemt een onderzoekende houding aan. Wat een XP-atelier echt inhoudt kan je pas weten door het ook effectief te volgen. Daarom doorloop je in het 5de jaar de vier XP-ateliers. Hiervoor zijn er vier lessenreeksen voorzien van een zestal weken. In het 6de jaar kies je vervolgens een van deze vier XP-ateliers om je een volledig jaar in te verdiepen. Het XP-atelier inspireert en ondersteunt je bij de realisatie van je Persoonlijk Artistiek Traject.

 

*XP refereert naar XPeriment, XPloratie en XPressie.

2D

Atelier 2D vertrekt vanuit het doen. Je dompelt je onder in het onbekende, het onverwachte, het niet evidente. Door uit je comfortzone te stappen prikkel je je creativiteit. De nadruk ligt op het tweedimensionale. Je experimenteert met – al dan niet ongewone – materialen op een waaier aan ondergronden. Je laat spelenderwijs sporen, ‘probeersels’, na die de aanleiding vormen voor nieuw werk. Het ene vloeit organisch over in het andere. Niets ligt vast – iets verschijnt, kan vervolgens verdwijnen, om wat later terug op te duiken. Het omarmen van het toeval en het loslaten van controle staat centraal. Je kijkt vooruit en achteruit. Je gaat met elkaar in dialoog over je eigen en elkaars werk. De leerkrachten dagen je uit om beperkingen en obstakels als nieuwe mogelijkheden te zien. Ze verruimen je blik met inspiratie uit diverse kunstdisciplines. Het proces, het zoeken en het durven uitproberen primeert.

 

‘Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid.’ (citaat Albert Einstein)

Digitaal

De digitale technologie ontwikkelt zich razendsnel. In het atelier Digitaal maak je kennis met termen als augmented reality en artificiële intelligentie. Je verwerft de essentiële digitale vaardigheden die nodig zijn om je eigen werk naar een hoger niveau te tillen. Je leert werken met een digitale foto-/videocamera en verschillende desktop- en mobiele apps/programma’s voor fotografie, animatie en video. Je maakt bijvoorbeeld kennis met het bewerken van foto’s met Photoshop, het animeren van tekst en beeld met After Effects en mogelijk ook het monteren van video’s met Premiere Pro.

 

De digitale technieken zijn geen doel op zich. De artistieke beeldtaal en de inhoud van het beeld primeren. Probeer de digitale tools maar uit! Experimenteer, onderzoek en ontdek hoe je de tools constructief kan gebruiken om je ideeën te realiseren.

Grafiek

In het atelier Grafiek creëer je hedendaags artistiek werk met traditionele druktechnieken. Dit doe je door te experimenteren met verschillende grafische technieken zoals linosnede, zeefdruk, droge naald, kopergravure en aquatint. Je leert experimenteel ontwerpen in functie van een druktechniek. Je tekent, schildert, creëert collages en maakt soms foto’s. Je werkt hiervoor in beperkte mate digitaal. Je verwerft de technische vaardigheden van grafische technieken en krijgt inzicht in de producten die hierbij horen.

 

Grafiek is een groot avontuur vol verrassingen. Door ontwerp en druktechnieken experimenteel te benaderen zijn de mogelijkheden eindeloos. Na een goede basiskennis is het aan jou om mogelijke expressievormen zelf te onderzoeken. Uiteraard begeleiden de leerkrachten je daar goed bij. Je kan je beelden bijvoorbeeld op de meest uiteenlopende dragers drukken: van papier, totebags, T-shirts tot zelfs glas.

Ruimte

In het atelier Ruimte onderzoek je de raakvlakken tussen installatiekunst, performancekunst en scenografie. Je maakt kennis met deze kunstvormen, door onder andere het oeuvre van kunstenaars te onderzoeken, musea te bezoeken, of aan de slag te gaan met instructies die je uitdagen om kunst te maken. Je experimenteert met deze expressievormen en verkent waar je eigen interesse ligt. Je gaat op zoek naar trefzekere verwoordingen en doordachte opstellingen. Je onderzoekt de mogelijkheden van samenwerkingen en participatie. Er is een toonmoment waarbij het werk zich tot elkaar en tot een ruimte dient te verhouden, met aandacht voor het publiek, de kunstenaar als curator en organisator, alsook voor de belichting en de documentatie.

 

‘Rule 10: ‘We’re breaking all the rules. Even our own rules. And how do we do that? By leaving plenty of room for X quantities.’’ (citaat John Cage, bron: Corita Kent, 10 Rules for Teachers and Students)