Over ons

Hier kan je JEZELF ZIJN
en jezelf
in alle OPENHEID ontwikkelen
je hoeft geen kunstenaar te zijn
of te worden

je artistiek ontplooien
geeft je ENERGIE

je bent
LEERGIERIG en GEMOTIVEERD

CREATIEF DENKEN en
ZELFREFLECTIE
leiden tot
nieuwe inzichten

Schoolvisie

Kunsthumaniora Sint-Lucas

  • wil leerlingen positief stimuleren,
  • biedt een veilig klimaat waar leerlingen zich gewaardeerd voelen,
  • ontwikkelt het unieke talentenportfolio van haar leerlingen.

Kunsthumaniora Sint-Lucas wil haar leerlingen een duidelijk kader bieden waarin zij kunnen groeien tot personen met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel. Onze snel veranderende maatschappij staat voor grote uitdagingen waarop wij als school een antwoord willen formuleren.

Kunsthumaniora Sint-Lucas gaat deze uitdagingen aan door:

  • zinvolle lesinhouden en haalbare doelen aan te bieden,
  • leerlingen verbindingen te laten maken tussen het nieuwe en het gekende, het abstracte en het concrete, het binnen- en het buitenschoolse,
  • het doorbreken van grenzen tussen vakken en van hokjes-denken,
  • leerlingen te begeleiden naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid,
  • opbouwende feedback te geven en breed te evalueren.

Kunsthumaniora Sint-Lucas moedigt leerlingen aan om op verschillende vlakken creatief te denken vanuit een ethisch en esthetisch aanvoelen. Leerlingen ontwikkelen attitudes en vaardigheden die hen op het leven voorbereiden. De brede basisvorming in combinatie met artistieke en technische vaardigheden biedt leerlingen unieke ontplooiingskansen. De Kunsthumaniora motiveert en inspireert jonge mensen om verder te denken, om zichzelf uit te dagen en in vraag te stellen. De school hecht veel waarde aan experiment. Falen is hierbij onvermijdelijk als onderdeel van een leerproces. Leerkrachten zorgen voor persoonlijke begeleiding bij het creatieproces en bij kritische zelfreflectie. Door in dialoog te gaan leren leerlingen met feedback en kritiek om te gaan.

Vanuit het denken van onderwijshervormer Jean-Baptiste de La Salle wil Kunsthumaniora Sint-Lucas voortrekker zijn in het verstrekken van participatief en persoonsgericht onderwijs. De school biedt iedereen gelijke onderwijskansen. Kunsthumaniora Sint-Lucas is christelijk geïnspireerd, met respect voor andersdenkenden, zoals beschreven in de Katholieke Dialoogschool.

Kunsthumaniora Sint-Lucas maakt deel uit van de scholengemeenschap Edith Stein.