Activiteiten
Extra Muros

We laten je graag proeven van het brede culturele leven door geregeld samen verrassende tentoonstellingen te bezoeken, toneel- en filmvoorstelling mee te pikken, etc. Er zijn ook sportdagen, project- en reflectiedagen.

Alle 5e jaars hebben een driedaagse sociale stage  en alle 6e jaars gaan op eindreis in de week voor de paasvakantie. Deze activiteiten maken integraal deel uit van het lessenpakket en zijn dan ook verplicht. Meerdaagse uitstappen in andere jaren dan het 6e jaar zijn eerder een uitzondering.

Open Ateliers

Op woensdagnamiddag kan je in onze Open Ateliers terecht om aan je lesopdrachten of  je Persoonlijk Artistiek Traject (PAT) te werken. Ook wie wil kennismaken met andere beeldende disciplines kan hier op eigen initiatief deelnemen.

Per schooljaar richt elk Open Atelier ook een workshop in of nodigt een spreker uit. Zo zet elk Open Atelier zich jaarlijks opnieuw even in de kijker.

De Open Ateliers vinden telkens plaats op woensdagnamiddag van 13.20 – 15.00 u. De woensdagen waarop Open Ateliers worden ingericht vindt u terug in de kalender.

Open Vitrine

Leerlingen uit het 3e jaar kunnen op maandag-, dinsdag- , donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00 – 13.50 u. terecht in de Open Vitrines, hetzij om op eigen initiatief aan artistiek werk verder te werken, hetzij om aan te sluiten bij een voorgestelde workshop of lessenreeks.

Vrije tijd en cultuur

Tijdens de middag kan je gebruik maken van ons vrije tijd- en cultuuraanbod. Je bent steeds welkom in de bibliotheek en in de sporthal. Voor de 3e-jaars voorzien we sporadisch ook in een spelaanbod.

Onze cultuurwerking biedt op geregelde tijdstippen voordelige theaterkaartjes aan voor uitgelezen avondvoorstellingen. Ook in onze boekenclub is iedereen welkom.