Richtlijnen

Onze school beschikt over een uitgebreid computernetwerk dat door veel gebruikers dagelijks intensief wordt gebruikt. Het onderhoud van een dergelijk netwerk is meer dan een fulltime job. Dagelijks zijn de ICT-coördinatoren in de weer om het netwerk in prima conditie te houden. Jij bent één van de gebruikers en we verwachten van jou dat je de computerinfrastructuur professioneel gebruikt tijdens de ICT-ondersteunende lessen en daarbuiten. Om alles vlot te laten verlopen, hebben we enkele aandachtspunten opgelijst.

Bij inschrijving krijg je een uitgebreide briefing over het gebruik van je toestel en gebruik ICT op school.

Gebruik hardware
 • Je bent verantwoordelijk voor de goede staat en het operationeel houden van je toestel.
 • Je neemt de nodige maatregelen om je toestel en toebehoren te beveiligen bij vervoer, tegen normale weersomstandigheden, brand, verlies en diefstal.
 • Je bewaart en vervoert je toestel in de beschermhoes. De lader wordt nooit in de beschermhoes opgeborgen om schermbreuk te voorkomen.
 • Je laat je toestel nooit onbewaakt achter.
 • Je hebt het toestel altijd bij tijdens het volgen van de lessen, tenzij het anders door de leer­kracht(en) is aangegeven. Vergeet daarbij jouw ‘oortjes’ of koptelefoon niet.
 • Je zorgt ervoor dat bij aanvang van de lesdag de batterij volledig is geladen.
 • Je mag de identificatie van het toestel nooit verwijderen, wijzigen, afdekken of misvormen.
 • Het personaliseren van het huurkooptoestel met stickers of andere accessoires is sterk af te raden. Bij teruggave van het huurkooptoestel is het mogelijk dat er kosten voor schade aan het toestel worden aangerekend indien deze afwijkt van normale slijtage.
 • Je toestel is op naam geregistreerd in de schooladministratie en wordt door de school beheerd. Zo kunnen we snel toepassingen en hulpmiddelen ter beschikking stellen. Bij het eerste gebruik van je laptop wordt je laptop geregistreerd in deze omgeving.
 • Bij problemen met het toestel ga je naar de laptopbalie in het ICT-lokaal. Daar kan je terecht tijdens de middagpauze en voor en na schooltijd.
 • Bij een herstelling van je laptop worden soms de fabrieksinstellingen van je laptop teruggezet. De school is niet verantwoordelijk voor dataverlies.
 • De laptop mag voor schooldoeleinden gebruikt worden tijdens de studie.
 • Het volume van de luidsprekers van je laptop staat altijd uit.

De school kiest bewust voor een uniform toestel voor alle leerlingen.

Een leerling die zelf een toestel heeft mag een eigen toestel meebrengen dat aan strikte minimale systeemvereisten moet voldoen en een recente leeftijd moet hebben van maximum 2 jaar oud bij aanvang van het project. Deze vereisten garanderen een vlot gebruik tijdens de lessen. De configuratie en het beheer van een eigen toestel valt volledig ten laste van de ouders en de leerlingen.

Indien je je eigen toestel wenst te gebruiken vragen we u om dit kenbaar te maken door een mail (ict@lucasgent.be) te sturen met in bijlage een technische fiche van het specifiek toestel van maximum 2 jaar oud.

Gebruik software

Het is belangrijk dat iedereen exact dezelfde, recente softwareversie gebruikt, niet enkel tijdens de lessen, maar ook thuis. In de school wordt enkel het gebruik van legale software toegestaan. De softwarepakketten die je nodig hebt, zijn op de particuliere markt heel duur. Daarom heeft de school een samenwerking opgezet met Academic Software. Via groepsaankopen kan de kostprijs voor de software voor leerlingen aanzienlijk gedrukt worden.

Academic Software is een allesomvattend softwareportaal, waar de schoolorganisatie, leerkrachten en leerlingen toegang hebben tot geavanceerde en up-to-date software en platformen via hun schoolaccount.

Heb je vragen over een softwareproduct, contacteer de softwarehelpdesk. De helpdesk is elke dag bereikbaar van 9.00 u. tot 17.00 u. (info@academicsoftware.eu – 03/327 30 70).

Gebruik internet
 • Het gebeurt steeds meer dat leerkrachten huiswerk en taken opleggen waarvoor het gebruik van een toestel en/of het internet noodzakelijk is. Het gebruik van internet is enkel bedoeld voor schoolopdrachten.
 • Het gebruik van je toestel is enkel bedoeld voor onderwijsactiviteiten. Dat betekent dat je enkel educatief verantwoorde websites bekijkt. Het educatief gebruik heeft absolute voorrang op het persoonlijke gebruik. Omdat gamen, downloaden van muziek, films … het netwerk ontzettend belasten en vertragen, is het onder geen beding toegestaan om de infrastructuur van de school daarvoor te gebruiken.
 • Het bezoek van websites met een pornografisch, racistisch of discriminerend karakter is niet toegestaan. Alle websites die je bezoekt bevatten geen inhoud die kan beledigen, kwetsen of schade berokkenen.
 • Op het internet respecteer je de ‘nettiquette’. Op welke wijze je ook met andere mensen in contact komt, je blijft altijd beleefd.
 • Als je misbruik maakt van de netwerkfaciliteiten, kan het gebruik van het netwerk je worden ontzegd.
 • Als je misbruik maakt van de netwerkfaciliteiten, kan het gebruik van het netwerk je worden ontzegd.
Afdrukken

Afdrukken maken kan tegen betaling. Via de procure kan je je afdruksaldo verhogen.

Opslag

Je kan gebruik maken van een opslagmedium in de cloud om belangrijke gegevens te bewaren.

Privacy
 • Je krijgt één gebruikersnaam (naam.voornaam@lucasgent.be) en wachtwoord voor het gebruik van Microsoft 365 én voor het digitaal leerplatform Smartschool (https://khsl.smartschool.be). Het wachtwoord moet je onmiddellijk in een persoonlijk paswoord wijzigen. Je wachtwoord is bijgevolg persoonlijk en geheim. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding ervan. Als je daar lichtzinnig mee omspringt en iemand jouw gebruikersnaam misbruikt, blijf je verantwoordelijk.
 • Filmen en fotograferen (met de laptop) is alleen toegestaan met toestemming van de leerkracht. Je houdt altijd rekening met de privacywetgeving.

We zijn er ons van bewust dat je je in een leerproces bevindt. Uiteraard kan iedereen wel eens fouten maken en kan er wel eens iets misgaan, maar we willen duidelijk stellen dat we zullen sanctioneren als de afspraken doelbewust worden overtreden. Dat kan resulteren in het weigeren van de toegang tot het schoolnetwerk én in het betalen van de schade die door de leerling is veroorzaakt.

smartschool

We maken gebruik van een digitaal leerplatform: Smartschool. Via dat schoolplatform krijgen personeelsleden en leerlingen toegang tot documenten, oefeningen, berichten, lessenroosters …

Het privacybeleid en de gebruikersovereenkomst van Smartschool

 • Smartschool respecteert je privacy en hecht veel belang aan een correcte en veilige verwerking van jouw persoonsgegevens. Smartschool bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.
 • Als gebruiker wordt er van jou verwacht dat je Smartschool conform bepaalde regels gebruikt. Als leerling krijg je van de school een gebruikersprofiel. Dat is strikt individueel, persoonlijk en vertrouwelijk. Geef je persoonlijke inloggegevens nooit door aan derden.
 • Je bent verantwoordelijk voor wat je op Smartschool plaatst. Je brengt andere gebruikers geen schade toe, respecteert de intellectuele rechten en portretrechten, deelt enkel inhoud die gepast is.
 • Bij het vaststellen van misbruik verwachten wij dat je dit meldt aan de ICT-coördinatoren.

Meer info hieromtrent lees je op www.smartschool.be/privacy.

mogelijkheden voor de leerlingen
 • Smartschool mag enkel gebruikt worden voor schooldoeleinden.
 • De leerkrachten plaatsen informatie online die voor de leerlingen toegankelijk is: teksten, artikels, cursusdelen, weblinks, interessante websites … Leerlingen kunnen ook huistaken in elektronische vorm, tegen afgesproken einddatums, uploaden.
 • In de module ‘planner’ vind je je lesrooster en kun je zelf je schoolwerk plannen.
 • Het lesonderwerp wordt correct en volledig door de leerkracht ingevuld in de planner.
 • Alle taken, overhoringen en andere opdrachten worden door de leerkracht in de planner vooraf, tijdens of net na de les ingevuld. Er komen geen toetsen en taken in Smartschool die niet aangekondigd werden in de klas. Er worden ook geen toetsen, taken of opdrachten aangekondigd via berichten. Een oefening die thuis afgewerkt moet worden, hoeft niet vermeld te worden. Een mondelinge vraag volstaat hier.
 • Wanneer een opdracht verkeerd of onvolledig werd ingevuld, wordt dit zo snel mogelijk recht gezet en gecommuniceerd naar de leerlingen. Deze communicatie gebeurt voor 17u indien de opdracht tegen de volgende schooldag bedoeld is.
 • Alles wat op vrijdag na 17u nog wordt gecommuniceerd via Smartschool wordt niet geacht gelezen te worden tijdens het weekend, noch door leerlingen, noch door leerkrachten.
 • Alle opdrachten worden door de leerkracht tijdens de les opgegeven. Er wordt duidelijk afgesproken wanneer de opdracht moet ingeleverd worden en via welk kanaal (online of niet).
 • “Geen internet” is geen excuus om geen evaluatie te moeten maken, een taak niet in te leveren of materiaal niet bij te hebben.
 • Een intern berichtensysteem maakt volledig spamvrije mail mogelijk tussen de gebruikers van het platform. Je hebt dus geen e-mailadres nodig om te kunnen communiceren met andere leerlingen of leerkrachten. Bij dat berichtensysteem wordt de privacy gerespecteerd: enkel de verzender en de ontvanger(s) van het bericht hebben toegang tot het bericht. Stel je bericht naar een personeelslid wel op een correcte manier op:
 • Begin met een beleefde aanspreking (bv. ‘Beste mevrouw/mijnheer’)
 • Schrijf volzinnen en gebruik daarvoor Algemeen Nederlands
 • Eindig je bericht op een beleefde manier (bv. ‘Met vriendelijke groet’)
 • Zet je naam onderaan het bericht

Geef de andere ook de tijd om te antwoorden. Je kunt er niet zomaar van uitgaan dat je dezelfde dag nog een antwoord krijgt.

 • Via schoolnieuws ontvang je algemene informatie en op intradesk vind je heel wat nuttige documenten.
 • Je kan je afwezigheden opvolgen en je persoonlijk begeleidingsplan (indien van toepassing).
 • We verwachten dat leerlingen dagelijks Smartschool raadplegen (berichten lezen, planner nakijken, meldingen controleren). Concrete afspraken vind je in het schoolreglement.
mogelijkheden voor de ouders
 • Ouders krijgen hun persoonlijke inloggegevens en kunnen zo via Smartschool de planner van hun zoon/dochter raadplegen en de afwezigheden nakijken.
 • Ouders hebben toegang tot intradesk en het nieuws van de directie in het vak ‘Vaknieuws leerlingen’. Daarin staan alle brieven en relevante documenten voor ouders verzameld.
 • Ouders kunnen de planner inkijken en de vakdocumenten raadplegen die de vakleerkrachten online plaatsen.
 • Via Smartschool krijgt elke ouder toegang tot het online rapport.
 • Smartschool is geen communicatiemiddel van ouders met leerkrachten. Ouders kunnen een mail sturen naar secretariaat@lucasgent.be of telefonisch contact opnemen op 09/224 08 76.

Het ‘verplicht’ raadplegen van Smartschool

 • We verwachten dat je Smartschool regelmatig raadpleegt. Af en toe gaan we na of leerlingen dat ook doen.
 • Belangrijke mededelingen, zoals de aankondiging van toetsen en taken of inhaallessen staan in de planner op Smartschool.

Met technische vragen kun je terecht bij de ICT-coördinatoren.