10 geboden van onze school
1

Je bent elke schooldag bij het eerste belteken aanwezig op school (8.20 u). Dit geldt ook bij het begin van de namiddaglessen (12.55 u.) en na pauzes. Aankoop van materiaal kan geen reden zijn om te laat te komen.

2

Ben je te laat, dan ga je naar het secretariaat in het hoofdgebouw (onthaal). Pas daarna ga je naar het klaslokaal. Jouw ouders worden via smartschool gecontacteerd indien je te laat bent. Ben je 5 keer te laat, dan krijg je een werkstudie.

3

Je neemt vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deel aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat je volgt. Museumbezoeken, film- en toneelvoorstellingen, klasreizen en andere buitenschoolse activiteiten zijn lesvervangend, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Dit betekent dan ook dat je hieraan moet deelnemen. Ook de laatste dag vóór elke vakantie is een verplichte schooldag.

4

Via de digitale agenda kan je alle lesonderwerpen vinden, net als toetsen, taken, opdrachten en mee te brengen materiaal. De digitale communicatie verloopt via Smartschool. We verwachten dat je dagelijks je digitale agenda en Smartschool checkt.

5

Je hebt altijd je materiaal bij: handboek, werkboek, instrumenten, schrijf-, teken- en schildergerei, aangepaste sportkledij, materialen, opgeladen laptop… Indien je regelmatig niet in orde bent, kan je leerkracht je in die les weigeren.

6

Je verlaat de school nooit vroegtijdig zonder de schriftelijke toestemming van de adjunct-directeur of een secretariaatsmedewerker. Heb je de toestemming om éénmalig of regelmatig vóór het einde van de lessen de school te verlaten, meld je dan op het secretariaat voor je weggaat. Tijdens de kleine pauzes mag je de school niet verlaten.

7

Bij afwezigheidzorg je ervoor dat de school vanaf de eerste dag vóór 9.00 u. verwittigd wordt door één van je ouders. Doe je dat niet, dan moeten we je ouders bellen om na te gaan of er al dan niet gespijbeld wordt. Ook als je telefonisch of elektronisch verwittigd hebt, moet elke afwezigheid steeds schriftelijkverantwoord worden, uiterlijk op de dag van je terugkeer (tenzij je langer dan 10 dagen afwezig bent: zie reglement). Je kan je ziektebriefje als wettiging ook mailen naar secretariaat@lucasgent.be.

 • Ben je afwezig bij een aangekondigde toets, dan moet je de toets steeds op de eerste maandag-, dinsdag- of donderdagavond (16.45 u. – 17.30 u.) na je afwezigheid inhalen.
 • Weiger je om een toets of opdracht in te halen of vergeet je de afgesproken inhaaltoets, dan kan de leerkracht je een 0 geven.
8

Je bent mee verantwoordelijk voor een respectvolle omgangmet elkaar, het gebouw en de schoolomgeving.

 • Diefstal, pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag meld je onmiddellijk bij je titularis en/of de leerlingbegeleiding. Doe dit ook als je daar zelf niet bij betrokken bent.
 • Je maakt niet ongevraagd foto’s of filmpjes van medeleerlingen en leerkrachten en verspreidt die al zeker niet!
 • Gangen, trapzalen en inkomhal hou je altijd vrij.
 • Tijdens de pauzes blijf je niet in de gangen en/of klassen, maar ga je naar de ontmoetingsruimtes.
 • Op de trappen en in de lokalen en gangen eet of drink je niet!
 • Enkel water kan tussen twee lesuren.
 • Afval help je mee sorteren door het in de juiste vuilnisbak te gooien.
 • Graffiti en andere opzettelijke beschadigingen worden gesanctioneerd en herstel je op eigen kosten.
9

Smartphones, laptops, oortjes, …zijn niet toegelaten in de lessen. Indien je je niet aan de gemaakte afspraken houdt, geef je het toestel in bewaring tot het einde van de schooldag. De school kan op geen enkel moment verantwoordelijk worden gesteld voor schade of verlies.

10

Op het schooldomein en voor de schoolpoort geldt een algemeen rookverbod (ook elektronische sigaretten). Peuken gooi je niet op de grond.

 • Je veroorzaakt geen overlast in de buurt door op vensterbanken / in nissen te blijven hangen.
 • Je komt onmiddellijk de school binnen zowel ’s morgens als ’s middags.
 • Naast een ontmoediging van het rookgedrag willen wij bewust meehelpen aan de preventie van alcoholgebruik en het misbruik van genees- en genotsmiddelen. Als je op dit vlak in moeilijkheden geraakt of dreigt te geraken, dan zullen wij een hulpverleningsaanbod doen. Wanneer je weigert hieraan mee te werken, wanneer je het begeleidingsplan niet naleeft of wanneer je medeleerlingen betrekt bij alcohol- of drugsgebruik, dan wordt het orde- en tuchtreglement toegepast.

Met een minimum aan goede wil van iedereen om zich aan te passen aan een aantal noodzakelijke regeltjes, lukt het ons zeker om op onze school, vrijheid en wederzijds respect geen holle begrippen te laten zijn. Hieronder staat het volledige schoolreglement:

Bekijk hier het volledige schoolreglement