Smartschool

Smartschool (khsl.smartschool.be) is een digitaal schoolplatform om te communiceren én om opdrachten, oefeningen en lesmateriaal ter beschikking te stellen. We verwachten dat je elke schooldag smartschool opent en je berichten en planning raadpleegt.

Op de eerste schooldag krijg je een blad met toegangscodes voor je eigen account en twee co-accounts.

Communicatiemiddel

De school communiceert met ouders en leerlingen via de berichtenmodule. Leerlingen kunnen naar medeleerlingen, leerkrachten, secretariaat en directie berichten sturen. Ouders kunnen enkel berichten ontvangen. Indien ouders contact willen opnemen met de school, kan dit via het algemene mailadres: secretariaat@lucasgent.be

Oudercontacten

Het oudercontact is voor ons het uitgelezen moment om met jou en je ouders in dialoog te treden rond je schools functioneren (resultaten, gedrag, welzijn, evolutie). De data voor oudercontacten zijn opgenomen in de schoolkalender. Ze zijn ook terug te vinden op de website. Hou deze data alvast vrij. Inschrijven voor het oudercontact gebeurt via Smartschool.

Voor een dringende opvolging kunnen we ook momenten van individuele oudercontacten voorzien, zowel op vraag van de school als op vraag van de ouder. De school dringt erop aan dat u, als ouder, aanwezig bent op het oudercontact. Het eerste infomoment staat gepland voor de eerste helft van september.

Digitale agenda

Alle taken, overhoringen en andere opdrachten worden door de leerkracht in de digitale schoolagenda van Smartschool vooraf, tijdens of net na de les ingevuld. Er worden geen toetsen, taken of opdrachten aangekondigd via berichten.

Een oefening die thuis afgewerkt moet worden, hoeft niet in de agenda te komen.

Resultatenmodule

Je behaalde resultaten delen we je online mee via het rapportsysteem Resultaten. Vier keer per jaar krijg je ook een fysiek rapport mee. Hierdoor krijg je een overzicht van je vorderingen tijdens het schooljaar.

Theoretische vakken

  • dagelijks werk via Resultaten – steeds te raadplegen
  • vier keer per jaar – rapport
  • eventueel tussentijdse examens met Pasen: drie of vier examens (niet voor de 6des)

Artistieke vakken

  • permanente evaluatie – dagelijks werk via Resultaten – steeds te raadplegen
  • vier keer per jaar – rapport – artistieke competenties

Persoonlijk Artistiek traject (PAT)

Het resultaat van het Persoonlijk Artistiek Traject (6e jaar) staat apart gequoteerd. Bij elke evaluatie (december, maart en juni) ontvang je een evaluatiefiche in Resultaten. De quotering komt tot stand door rekening te houden met proces en resultaat volgens een vooraf meegedeelde verhouding.

LVS

Via het LVS (= Leerlingvolgsysteem) kan je de afwezigheden opvolgen. Ook melding(en) aan de ouder(s), vind je daar terug.