Engagementsverklaring

We willen je zo goed mogelijk begeleiden doorheen jouw school- en studieloopbaan. Inschrijven aan onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen ook op jouw volledige medewerking en op die van je ouders. Daarom vragen we de engagementsverklaring die je bij je inschrijving ontvangt te ondertekenen.