Info

Op Kunsthumaniora Sint-Lucas staat de individuele ontwikkeling van elke leerling centraal. We geloven in het empoweren van onze leerlingen, waarbij we hen aanmoedigen om actief hun eigen leerproces in handen te nemen.

Om dit te ondersteunen bieden we een uitgebreide begeleiding aan, zowel door de vakleerkrachten en klastitularis als door ons team van leerlingbegeleiders. We streven ernaar om leerlingen te helpen bij hun groei en ontwikkeling op verschillende domeinen. Deze omvatten:

  • Ondersteuning bij leerstoornissen, zoals bijvoorbeeld bij dyslexie, dyscalculie, …
  • Psychosociale begeleiding om emotionele en sociale uitdagingen aan te pakken
  • Coaching in studievaardigheden en lerenleren, zodat leerlingen effectief kunnen studeren en leren
  • Preventieve gezondheidszorg om het welzijn van onze leerlingen te waarborgen
  • Begeleiding bij het uitstippelen van een succesvolle onderwijsloopbaan, waarbij we leerlingen helpen bij het maken van weloverwogen keuzes voor hun toekomst

De leerlingbegeleiding is te contacteren via mail of telefoon (09/224.08.76).

Voor alle vragen over de 2e graad (3e en 4e middelbaar) kan je terecht bij Sandy Buyse via buyse.sandy@lucasgent.be.

Voor alle vragen over de 3e graad (5e en 6e middelbaar) kan je terecht bij Astrid Van de Vijver via vandevijver.astrid@lucasgent.be.

Voor alle vragen over ondersteuningsleerlingen en ex-OKAN leerlingen kan je terecht bij Marjolein Deroo via deroo.marjolein@lucasgent.be.

Het team leerlingbegeleiding werkt samen met het CLB.