Aanwezigheden / Te laat

Je ouders verwittigen steeds de school wanneer je afwezig bent. Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de school, dan breng je de school vooraf (niet de dag zelf) op de hoogte met een door de ouders geschreven en getekende verantwoording.

Bij onvoorziene afwezigheid delen je ouders de reden zo vlug mogelijk mee, vóór het eerste lesuur.

Indien je de afwezigheid telefonisch meldt, dien je deze achteraf ook steeds schriftelijk te bevestigen.

Bij afwezigheid door ziekte dien je een doktersattest of een ziektebriefje (maximaal vier per schooljaar) in. (Elke leerling ontvangt bij de start van het schooljaar vier ziektebriefjes. Bij een ziektebriefje volstaat de handtekening van een ouder of voogd.)

Kom je te laat, dan ga je eerst naar het secretariaat. Daar krijg je een briefje waarmee je je aanmeldt in je klas. De betrokken leerkracht noteert dat je te laat bent.