Overlegorganen

Participatie is op onze school geen hol begrip. We willen leerlingen, ouders, leerkrachten en externen laten meedenken en advies uitbrengen over het beleid van de school. Daarvoor hebben we een aantal actieve overlegorganen: de leerlingenraad, de ouderraad en de schoolraad.

Ben je als ouder geïnteresseerd om deel te nemen aan de ouderraad, neem dan contact op met directie@lucasgent.be.