Inschrijven
Inschrijving

Klik hier.

Je kan ook tijdens de vakantie online inschrijven.

De inschrijvingen worden wel pas verwerkt op maandag 19 augustus. Dan pas kan je een bevestigingsmail verwachten.

Fijne vakantie!

Wanneer?

Voor het schooljaar 2024-2025 kan je je vanaf maandag 15 april 2024 om 9 uur online aanmelden via deze website.

Hoe?

Inschrijven kan enkel digitaal via deze website. Bij het inschrijven van je kind geldt de volgorde van aanmelding. Je ontvangt steeds een bevestiging van inschrijving (via opgegeven e-mailadres na maximaal vijf werkdagen). Indien een afdeling volzet is verklaard, kom je automatisch op een wachtlijst. Je krijgt dan het bericht ‘niet-gerealiseerde inschrijving’. Mocht er nadien een plaats vrijkomen (bv. na de deliberaties), dan ontvangt je een bericht.

Documenten

Het is voor elke inschrijving noodzakelijk dat de school een kopie van de eindbeslissing van de klassenraad ontvangt, met daarop het oriënteringsattest dat je hebt behaald. Bezorg dit attest zo snel mogelijk aan het secretariaat.

Heb je van je vorige school originele attesten en getuigschriften ontvang- en, dan geef je deze ten laatste begin september af op het secretariaat. Als je deze documenten niet hebt ontvangen, nemen wij hiervoor contact op met je vorige school.

Begeleidingsfiche

Bij elke inschrijving vragen we om een begeleidingsfiche in te vullen, zodat de school zicht krijgt op je eventuele ondersteuningsbehoeftes. Je bent niet verplicht persoonsgegevens, van welke aard ook, mee te delen. We voorzien in de specifieke behoeftes en gaan met de grootste discretie om met deze gegevens.

Motivatiegesprekken

De school nodigt elke nieuwe leerling uit voor een open gesprek om te peilen naar motivatie en verwachtingen. Dit gesprek vindt plaats tijdens de laatste week van de zomervakantie.

Oriëntatieproef
  • 4e jaar Beeldende en Architecturale Vorming / Beeldende en Audiovisuele Vorming

Als je nieuw instroomt in het 4e jaar Beeldende en Architecturale Vorming of Beeldende en Audiovisuele Vorming voorziet de school een oriëntatieproef wiskunde. Elke school biedt wiskunde anders aan (keuzeonderwerpen, volgorde, etc.). Via de oriëntatieproef willen we de hiaten in kaart brengen om daarop te kunnen inspelen.

  • 5e jaar Architecturale Vorming

Als je kiest voor een 5e jaar Architecturale Vorming en geen vijf uur wiskunde had in je vooropleiding, is er een oriëntatieproef wiskunde tijdens de laatste week van de zomervakantie. De leerkrachten wiskunde bekijken de resultaten en zullen je (en je ouder(s)) contacteren indien nodig.

Theorie en oefeningen vind je op wiskunde-interactief.be.

Verplichte basiscursus waarnemingstekenen

Voor leerlingen die pas instappen in het 4e jaar of de 3e graad voorzien we bij de start van het schooljaar een verplichte basiscursus waarnemingstekenen gedurende zes weken op woensdagnamiddag.

Inhaallessen

Om het leren te ondersteunen bieden we ook inhaallessen voor theoretische vakken en studiebegeleiding aan. Op maandag- en donderdagavond kan je in de avondstudie terecht.

Op woensdagnamiddag kan je op eigen initiatief aansluiten bij het Open Atelier om onder begeleiding je artistieke opdrachten verder uit en af te werken.