Spontane sollicitatie ondersteunend personeel

Vacature GUID: 5287762d-2a09-ef11-9f8a-0022487fe3c9

Functiebeschrijving:

Van onthaal en opvang, leerlingenadministratie, personeelsadministratie, financiële en materiële administratie en organisatie, ICT tot leerlingenbegeleiding: het ondersteunend personeel is eveneens een belangrijke schakel in de werking van de school.

Kunsthumaniora Sint-Lucas, gelegen in het centrum van Gent, verwelkomt steeds spontane sollicitaties voor het ondersteunend personeel.

Onze school bevindt zich aan de Oude Houtlei 44 en maakt deel uit van de scholengemeenschap Edith Stein

Job aanbieding:

Vul het formulier op onze website in om te solliciteren. Enkel sollicitaties uitgevoerd via het formulier worden behandeld. 

In uw motivatiebrief vermeldt u waar uw interesses naar uitgaan, voor welke functie u wenst te solliciteren en waarom. Geef in het kort ook een samenvatting van de functie waarvoor u wilt solliciteren in het vrije veld bij de sollicitatie. 

U ontvangt een bevestigingsmail na het invullen van het sollicitatieformulier.
 
Aangezien het om een spontane sollicitatie gaat zullen we uw gegevens gedurende één jaar bewaren in onze databank. Na één jaar worden uw gegevens uit onze databank verwijderd.
Wanneer er een openstaande vacature is binnen onze school kijken we na of u hiervoor in aanmerking komt.

Startdatum:

vrijdag 1 september 2024

Einddatum:

dinsdag 30 juni 2025

Bekijk de andere vacatures