Spontane sollicitatie leraar

Vacature GUID: 9f6050d4-1809-ef11-9f89-6045bd949b0c

Functiebeschrijving:

Kunsthumaniora Sint-Lucas, gelegen in het centrum van Gent, verwelkomt steeds spontane sollicitaties voor leraar in de 2e en/of 3e graad. 

Wij zijn een school die
  • leerlingen positief wil stimuleren;
  • een veilig klimaat biedt waar leerlingen gewaardeerd worden;
  • de unieke talentenportfolio van haar leerlingen ontwikkelt.
Kunsthumaniora Sint-Lucas wil haar leerlingen een duidelijk kader bieden waarin zij kunnen groeien tot personen met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel. 

Als leerkracht werkt u actief mee aan dit pedagogisch project en deze visie. 
 

Job aanbieding:

Kunsthumaniora Sint-Lucas bevindt zich aan de Oude Houtlei 44 en maakt deel uit van de scholengemeenschap Edith Stein.

In Kunsthumaniora Sint-Lucas zetten we hard in op samenwerking binnen de vakgroep. Een positieve en proactieve houding ten opzichte van teamwork is dan ook een belangrijke eigenschap van een leraar in onze school. Vanuit de vakgroep krijgt u zelf ook de nodige input en ondersteuning voor het uitvoeren van uw taken.

Voor elke startende leraar (ook zij-instromers) wordt er aanvangsbegeleiding voorzien: in dit traject krijg je begeleiding van mentoren, (vak)collega’s, ondersteunende diensten en directie.
Vul het formulier op onze website in om te solliciteren. Enkel sollicitaties uitgevoerd via het formulier worden behandeld. 

In uw motivatiebrief vermeldt u waar uw interesses naar uitgaan, welke vakken u wenst te geven en waarom. Geef in het kort ook een samenvatting van deze vakken in het vrije veld bij de sollicitatie. 

U ontvangst een bevestigingsmail na het invullen van het sollicitatieformulier.
 
Aangezien het om een spontane sollicitatie gaat zullen we uw gegevens gedurende één jaar bewaren in onze databank. Na één jaar worden uw gegevens uit onze databank verwijderd.
Wanneer er een openstaande vacature is binnen onze school kijken we na of u hiervoor in aanmerking komt.

 

Startdatum:

vrijdag 1 september 2024

Einddatum:

dinsdag 30 juni 2025

Bekijk de andere vacatures