BEVO
Beeldende vorming - Optie wiskunde

Als leerling Beeldende Vorming wil je de laatste jaren van het secundair onderwijs je blikveld op artistiek en op theoretisch vlak verruimen. Je hebt tekentalent en je voelt je sterk aangetrokken tot beeldende taal. Vanuit diepgaand onderzoek wil je artistieke oplossingen creëren.

Wat kan je verwachten van deze opleiding?

Binnen de Beeldende Vorming maak je kennis met verschillende materialen, beeldende technieken en basiselementen zoals vorm, kleur, compositie en ruimte. Ze helpen je om twee- en driedimensionale artistieke uitdagingen op een abstracte manier aan te gaan. Je maakt schilderijen, tekeningen, teksten, installaties, foto’s, illustraties, ruimtelijk werk en film. Je experimenteert en komt tot beeldende en conceptuele oplossingen die getuigen van een kritisch onderzoek.

De basisvorming biedt je een heel brede algemene opleiding vanuit een cultureel-artistieke ooghoek, waarbij je kan kiezen voor een optie talen of een optie wiskunde. Je ontwikkelt een persoonlijke kunstbeleving door kennis van en inzicht in de geschiedenis en de actualiteit van de kunsten. Je traint jezelf in je ethisch en esthetisch waarnemen.

In de artistieke vakken maak je (verder) kennis met de expressiemogelijkheden van verschillende materialen en technieken en leer je die tot eigen uitdrukkingsmiddelen maken. Uitdiepen, doorgronden en toepassen staan centraal. Inhoud en beleving zijn het doel.

Je gaat door een persoonlijk en creatief denk- en werkproces waarbij groei en experiment centraal staan. Een logboek vormt hierbij een leidraad om na te denken over wat je hebt ervaren en geleerd. Je geeft er je proces, onderzoek en voorstudies vorm.

Het ontwikkelen van en reflecteren over een eigen beeldende taal staat centraal. In het laatste jaar krijgt de eigen inbreng een nadrukkelijke plaats in de vorm van een Persoonlijk Artistiek Traject (PAT), waarin je een persoonlijke confrontatie aangaat met een opgelegd thema. Het PAT is een synthese van alles wat je de voorbije jaren hebt ervaren en geleerd. De tentoonstelling van dit afstudeerwerk vormt de bekroning van de opleiding.

Toelatingsvoorwaarden

In het 5e jaar (1ste leerjaar van de 3e graad)

Je behaalde een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs en een oriënteringsattest A of B (let op de clausule!) na het tweede leerjaar van de tweede graad ASO, TSO of KSO.

Een gedetailleerd overzicht van toelatingsvoorwaarden binnen het secundair onderwijs, vind je via deze link.

Wat na?

Wat na de 3e graad?

Na het beëindigen van de derde graad in een richting Beeldende heb je een waaier aan mogelijkheden, waaronder:

 • autonome vormgever,
 • grafisch ontwerp,
 • juweelontwerp,
 • edelsmeedkunst,
 • mode,
 • textielontwerp,
 • vrije kunsten,
 • theaterkostuum,
 • grafische en digitale media,
 • multimedia en communicatietechnologie,
 • beeldende vormgeving,
 • conservatie- en restauratie,

Andere mogelijkheden zijn:

 • educatieve opleiding secundair onderwijs,
 • educatieve opleiding kleuteronderwijs,
 • industriële wetenschappen (bouwkunde),
 • ingenieurswetenschappen (architectuur, bouwkunde),
 • kunstwetenschappen,
 • product design,
 • productontwikkeling,
 • sociaal werk,
 • pedagogie,

Voor meer informatie over vervolgstudies in de derde graad en toekomstmogelijkheden daarna, verwijzen we naar onderwijskiezer.be.

5e jaar
6e jaar
artistieke vorming
Kunstbeschouwing
2
2
Kunstbeleving
1
1
Waarnemingstekenen
3
3
Vormstudie
3
3
Kleur & Compositie
3
3
LAB-44
1
0
algemene vorming
Nederlands
4
4
Frans
2
2
Engels
2
2
Wiskunde
5
5
Natuurwetenschappen
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
1
1
Maatschappelijke en economische vorming
0
1
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
totaal
Artistieke vorming
13
12
Algemene vorming
21
22
WEEKTOTAAL
34
34