BEVO

Als leerling Beeldende Vorming wil je de laatste jaren van het middelbaar onderwijs je blikveld op artistiek en op theoretisch vlak verruimen. Je hebt tekentalent en je voelt je sterk aangetrokken tot beeldende taal. Vanuit diepgaand onderzoek wil je artistieke oplossingen creëren.

Wat kan je verwachten van deze opleiding?

Binnen de Beeldende Vorming maak je kennis met verschillende materialen, beeldende technieken en basiselementen zoals vorm, kleur, compositie en ruimte. Ze helpen je om twee- en driedimensionale artistieke uitdagingen op een abstracte manier aan te gaan. Je maakt schilderijen, tekeningen, teksten, installaties, foto’s, illustraties, ruimtelijk werk en film. Je experimenteert en komt tot beeldende en conceptuele oplossingen die getuigen van een kritisch onderzoek.

De basisvorming biedt je een heel brede algemene opleiding vanuit een cultureel-artistieke ooghoek, waarbij je kan kiezen voor een optie talen of een optie wiskunde. Je ontwikkelt een persoonlijke kunstbeleving door kennis van en inzicht in de geschiedenis en de actualiteit van de kunsten. Je traint jezelf in je ethisch en esthetisch waarnemen.

In de artistieke vakken maak je (verder) kennis met de expressiemogelijkheden van verschillende materialen en technieken en leer je die tot eigen uitdrukkingsmiddelen maken. Uitdiepen, doorgronden en toepassen staan centraal. Inhoud en beleving zijn het doel.

Je gaat door een persoonlijk en creatief denk- en werkproces waarbij groei en experiment centraal staan. Een logboek vormt hierbij een leidraad om na te denken over wat je hebt ervaren en geleerd. Je geeft er je proces, onderzoek en voorstudies vorm.

Het ontwikkelen van en reflecteren over een eigen beeldende taal staat centraal. In het laatste jaar krijgt de eigen inbreng een nadrukkelijke plaats in de vorm van een Persoonlijk Artistiek Traject (PAT), waarin je een persoonlijke confrontatie aangaat met een opgelegd thema. Het PAT is een synthese van alles wat je de voorbije jaren hebt ervaren en geleerd. De tentoonstelling van dit afstudeerwerk vormt de bekroning van de opleiding.