BEKUit
Beeldende Kunsten - Focus Illustratie en Tekenkunst

Als leerling Beeldende Kunsten – Focus Illustratie en Tekenkust ben je gebeten door tekenen. Graag tekenen is met andere woorden een must. Je bent een doener en gaat voluit voor het atelier en kunstvakken.

Wat kan je verwachten van deze opleiding?

Aan de hand van concrete, gestructureerde maar ook vrijere, meer conceptuele opdrachten tast je binnen het Focusatelier de grenzen van illustratie en tekenkunst af. Je maakt illustraties/tekeningen bij een tekst. Je illustraties/tekeningen bundel je in uiteenlopende vormen zoals eigenzinnig ontworpen boeken en magazines. Ze staan vaak op zichzelf als autonoom werk. Zowel het proces als het resultaat zijn belangrijk. Je gaat concreet, praktisch en stapsgewijs aan de slag. Je maakt kennis met verschillende materialen, beeldende technieken en basiselementen zoals lijn, vorm en kleur. Ze helpen je om je ideeën en onderzoek vorm te geven. Je maakt illustraties, tekeningen, monotypes, cyanotypes, collages en driedimensionale creaties. Je experimenteert ook met de mogelijkheden van vormgeving en typografie. Je leert de basis van Photoshop en InDesign. Deze uitdrukkingsvormen en grafische programma’s ondersteunen je om beeldend werk te maken.

Schetsen is het fundament van elk beeldend idee. In het vak Waarnemingstekenen bouw je verder op de basisprincipes om zorgvuldig te tekenen naar waarneming. Vanaf de 3de graad ligt de nadruk meer op het ontwikkelen van een persoonlijk schriftuur. Leerkrachten begeleiden je in het expressief tekenen, en het weergeven van het menselijk lichaam en complexe taferelen.

Je ontwikkelt een persoonlijke kunstbeleving door kennis van en inzicht in de geschiedenis en de actualiteit van de kunsten. Je gaat door een persoonlijk en creatief denk- en werkproces waarbij groei en experiment centraal staan. Een logboek vormt hierbij een leidraad om na te denken over wat je hebt ervaren en geleerd. Je geeft er je proces, onderzoek en voorstudies vorm.

In de vier XP-ateliers (2D, Digitaal, Grafiek, Ruimte) proef je van kunst in al zijn mogelijke vormen. Al experimenterend verbreed je je horizon. Je ontmoet leerlingen van andere focusateliers, gaat met hen in dialoog, geeft feedback en stelt samen tentoon. Hierdoor kunnen interessante kruisbestuivingen ontstaan. Binnen de XP-ateliers staat het proces centraal. Twijfelen, proberen, (mis)lukken en hernemen maken hier integraal deel van uit. Je neemt een onderzoekende houding aan. Wat een XP-atelier echt inhoudt kan je pas weten door het ook effectief te volgen. Daarom doorloop je in het 5de jaar de vier XP-ateliers. Hiervoor zijn er vier tijdsblokken voorzien van telkens zes weken. In het 6de jaar kies je vervolgens een van deze vier XP-ateliers om je een volledig jaar in te verdiepen. (link)

Het ontwikkelen van en reflecteren over een eigen artistieke taal staat centraal. In het laatste jaar krijgt de eigen inbreng een nadrukkelijke plaats in de vorm van een Persoonlijk Artistiek Traject (PAT), waarin je een persoonlijke confrontatie aangaat met een opgelegd thema. Het PAT is een synthese van alles wat je de voorbije jaren hebt ervaren en geleerd. De tentoonstelling van dit afstudeerwerk vormt de bekroning van de opleiding.

Toelatingsvoorwaarden

In het 5e jaar (1ste leerjaar van de 3e graad)

Je behaalde een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs en een oriënteringsattest A of B (let op de clausule!) na het tweede leerjaar van de tweede graad ASO, TSO of KSO.

Een gedetailleerd overzicht van toelatingsvoorwaarden binnen het secundair onderwijs, vind je via deze link.

Wat na?

Wat na de 3e graad?

Na het beëindigen van de derde graad in een richting Beeldende heb je een waaier aan mogelijkheden, waaronder:

 • autonome vormgever,
 • grafisch ontwerp,
 • juweelontwerp,
 • edelsmeedkunst,
 • mode,
 • textielontwerp,
 • vrije kunsten,
 • theaterkostuum,
 • grafische en digitale media,
 • multimedia en communicatietechnologie,
 • beeldende vormgeving,
 • conservatie- en restauratie,

Andere mogelijkheden zijn:

 • educatieve opleiding secundair onderwijs,
 • educatieve opleiding kleuteronderwijs,
 • industriële wetenschappen (bouwkunde),
 • ingenieurswetenschappen (architectuur, bouwkunde),
 • kunstwetenschappen,
 • productdesign,
 • productontwikkeling,
 • sociaal werk,
 • pedagogie,

Voor meer informatie over vervolgstudies in de derde graad en toekomstmogelijkheden daarna, verwijzen we naar onderwijskiezer.be.

5e jaar
6e jaar
artistieke vorming
Kunstbeschouwing
2
2
Waarnemingstekenen
3
3
Illustratie & Tekenkunst
8
8
XP-ateliers: 2D, Digitaal, Grafiek, Ruimte
4
4
algemene vorming
Nederlands
3
3
Frans
2
2
Engels
2
2
Wiskunde
3
2
Natuurwetenschappen
1
1
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
1
1
Maatschappelijke en economische vorming
0
1
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
totaal
Artistieke vorming
17
17
Algemene vorming
17
17
WEEKTOTAAL
34
34