ARKU
Architectuur en Interieurkunst

Als leerling Architectuur en Interieur ben je geboeid door het beeldend en ruimtelijk voorstellen, het begrijpen, ontwerpen en vormgeven van architectuur, interieur en meubel.

Wat kan je verwachten van deze opleiding?

“De verbeelding is onze taal, ruimtelijk werk voorstellen met beelden is onze stiel.

De artistieke vorming is in de eerste plaats gericht op het leren voorstellen van ruimtelijk werk.

Aan de hand van zowel vrije als concrete opdrachten, verdiepen we ons in deze brede discipline. We oefenen de stiel van het nauwkeurig tekenen, met de hand en digitaal, maar we leren ook op een expressieve manier de tekentaal verhalend gebruiken. We bouwen maquettes op schaal, prototypes op ware grootte en we tekenen digitale modellen.

De analyse is onze voeding.

We onderzoeken inspirerende voorbeelden uit het heden en het verleden van architectuur en interieurvormgeving. We leren kwalitatief werk en zijn relatie tot een context herkennen en begrijpen. We analyseren ontwerpstrategieën en methodieken van ontwerpers.

Zelf ontwerpen is onze motivator.

Zelf ruimtelijke concepten uitdenken, motiveert ons om onze taal te gebruiken en te personaliseren. Onze ontwerppraktijk is een labo om architecturale en ruimtelijke kwaliteiten te verkennen en te onderzoeken. Een wekelijks bijgehouden logboek vormt een inhoudelijke en grafische neerslag van je beeldend onderzoek en artistiek proces.

De algemene theoretische vorming ondersteunt de artistieke component ruimschoots. Dit heeft uiteraard zijn weerslag op de moeilijkheidsgraad van deze richting, maar het zorgt er ook voor dat de keuzemogelijkheden na de middelbare school ruim blijven.

Het ontwikkelen van en reflecteren over een eigen architectuurtaal staat centraal. In het laatste jaar krijgt de eigen inbreng een nadrukkelijke plaats in de vorm van een jaarwerk, waarin je op een persoonlijke manier aan de slag gaat met een opgelegd thema. Het jaarwerk is een synthese van alles wat je de voorbije jaren hebt ervaren en geleerd. De tentoonstelling van dit afstudeerwerk vormt de bekroning van de opleiding.

Toelatingsvoorwaarden

In het 5de jaar (1ste leerjaar van de 3de graad)

Je behaalde een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs en een oriënteringsattest A of B (let op de clausule!) na het tweede leerjaar van de tweede graad ASO, TSO of KSO.

Een gedetailleerd overzicht van toelatingsvoorwaarden binnen het secundair onderwijs, vind je via deze link.

Wat na?

Wat na de 3de graad?

Na het beëindigen van de derde graad in een richting Architectuur heb je een waaier aan mogelijkheden, waaronder:

 • interieurvormgeving,
 • interieurarchitectuur,
 • toegepaste architectuur,
 • landschaps- en tuinarchitectuur,

Andere mogelijkheden zijn:

 • educatieve opleiding secundair onderwijs,
 • educatieve opleiding kleuteronderwijs,
 • industriële wetenschappen (bouwkunde),
 • ingenieurswetenschappen (architectuur, bouwkunde),
 • kunstwetenschappen,
 • productdesign,
 • productontwikkeling,
 • sociaal werk,
 • pedagogie,

Voor meer informatie over vervolgstudies in de derde graad en toekomstmogelijkheden daarna, verwijzen we naar onderwijskiezer.be.

5e jaar
6e jaar
artistieke vorming
Kunstbeschouwing
2
2
Architecturaal schetsen
3
3
Architectuur en Interieurkunst
8
8
Media
3
0
Wetenschap & Techniek
0
3
algemene vorming
Nederlands
3
3
Frans
2
2
Engels
2
2
Wiskunde
4
3
Natuurwetenschappen
1
1
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
1
1
Maatschappelijke en economische vorming
0
1
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
totaal
Artistieke vorming
16
16
Algemene vorming
18
18
WEEKTOTAAL
34
34