AUVO
Audiovisuele vorming

Als leerling Audiovisuele Vorming wil je de laatste jaren van het secundair onderwijs je blikveld op artistiek en op theoretisch vlak verruimen. Je voelt je sterk aangetrokken tot audiovisuele taal en wil je eigen audiovisuele expressiemogelijkheden verder uitbreiden. Vanuit diepgaand onderzoek wil je artistieke oplossingen creëren.

Wat kan je verwachten van deze opleiding?

Binnen de Audiovisuele Vorming maak je kennis met verschillende materialen en technieken. Ze helpen je om twee- en driedimensionale artistieke uitdagingen op een abstracte manier aan te gaan. Je experimenteert met de mogelijkheden van fotografie, film, video, geluid en montage alsook met analoge en digitale animatietechnieken. Je leert waarnemen, analyseert beelden, ontwikkelt concepten, schrijft scenario’s en tekent storyboards.

Het ontwikkelen van en reflecteren over een eigen audiovisuele taal staat in de verschillende ateliers centraal.

 • In het atelier Fotografie bestudeer je de kracht van stilstaande fotografische beelden. Je gaat aan de slag met analoge en digitale fotografie. Dit atelier zet in op inhoudelijke verdieping. Daarnaast verwerf je extra kennis over Lightroom en Photoshop.
 • In het atelier Video en Audio bestudeer je de mogelijkheden van bewegende beelden en klanken. Je bedenkt een beeldverhaal, verzorgt de voorbereiding, filmt en monteert. Inhoudelijke verdieping staat centraal. Je laat je inspireren door o.a. diverse filmgenres, videokunst en muziek.
 • In het atelier Animatietekenen breng je statische objecten tot leven. Je gaat aan de slag met een breed spectrum aan analoge en digitale animatietechnieken waarmee je jouw ideeën en onderzoek vormgeeft.

De vakken Media- en Beeldcultuur en Muziek- en Cultuurgeschiedenis vormen een belangrijke voedingsbodem voor de ontwikkeling van jouw eigen beeldtaal. Je ontwikkelt een persoonlijke kunstbeleving door kennis van en inzicht in de geschiedenis en de actualiteit van de audiovisuele cultuur en kunsten. Je leert kritisch kijken naar beelden die ons dagelijks bereiken via de verschillende media. Je gaat door een persoonlijk en creatief denk- en werkproces waarbij groei en experiment centraal staan. Een logboek vormt hierbij een leidraad om na te denken over wat je hebt ervaren en geleerd. Je geeft er je proces, onderzoek en voorstudies vorm.

In het laatste jaar krijgt de eigen inbreng een nadrukkelijke plaats in de vorm van een Persoonlijk Artistiek Traject (PAT), waarin je een persoonlijke confrontatie aangaat met een opgelegd thema. Het PAT is een synthese van alles wat je de voorbije jaren hebt ervaren en geleerd. De tentoonstelling van dit afstudeerwerk vormt de bekroning van de opleiding.

Toelatingsvoorwaarden

In het 5e jaar (1ste leerjaar van de 3e graad)

Je behaalde een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs en een oriënteringsattest A of B (let op de clausule!) na het tweede leerjaar van de tweede graad ASO, TSO of KSO.

Een gedetailleerd overzicht van toelatingsvoorwaarden binnen het secundair onderwijs, vind je via deze link.

Wat na?

Wat na de 3e graad?

Na het beëindigen van de derde graad in een richting Audiovisueel heb je een waaier aan mogelijkheden, waaronder:

 • animatiefilm,
 • fotografie,
 • cinematografie,
 • communicatie- en multimediadesign,
 • film,
 • radio,
 • regie,
 • schrijven,
 • televisie / film,
 • digital arts and entertainment,
 • digital design and development,

Andere mogelijkheden zijn:

 • educatieve opleiding secundair onderwijs,
 • educatieve opleiding kleuteronderwijs,
 • industriële wetenschappen (bouwkunde),
 • ingenieurswetenschappen (architectuur, bouwkunde),
 • kunstwetenschappen,
 • productdesign,
 • productontwikkeling,
 • sociaal werk,
 • pedagogie,
5e jaar
6e jaar
artistieke vorming
Kunstbeschouwing
2
2
Muziek- en cultuurgeschiedenis
2
1
Animatietekenen
3
3
Video en audio
3
3
Fotografie
3
3
Media en beeldcultuur
2
2
algemene vorming
Nederlands
4
4
Frans
2
2
Engels
2
2
Wiskunde
3
3
Natuurwetenschappen
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
1
1
Maatschappelijke en economische vorming
0
1
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
totaal
Artistieke vorming
15
14
Algemene vorming
19
20
WEEKTOTAAL
34
34