ARVO
Architecturale Vorming

Als leerling Architecturale Vorming wil je de laatste jaren van het secundair onderwijs je blikveld op artistiek en op theoretisch vlak verruimen. Je hebt een grote interesse voor architectuur en een omvangrijk pakket theoretische en abstracte leerstof, met een accent op wiskunde en wetenschappen, schrikt je niet af.

Wat kan je verwachten van deze opleiding?

Binnen de Architecturale Vorming ontdek je architectuur door het waarnemen, analyseren en voorstellen. Je ontwikkelt vormstudies en maakt schetsen. Je tekent plannen en bouwt schaalmodellen, zowel manueel als digitaal. De analyse van elementen uit de natuur en cultuur inspireren je om te komen tot eigen ruimtelijke creaties.

Je ontwikkelt een persoonlijke kunstbeleving door kennis van en inzicht in de geschiedenis en de actualiteit van de beeldende en architecturale kunsten. Je gaat door een persoonlijk en creatief denk- en werkproces waarbij groei en experiment centraal staan. Een wekelijks bijgehouden logboek vormt een inhoudelijke en grafische neerslag van je beeldend onderzoek en artistiek proces.

Je ontwikkelt een architecturaal denkvermogen en een persoonlijke vormentaal. In het laatste jaar krijgt de eigen inbreng een nadrukkelijke plaats in de vorm van een Persoonlijk Artistiek Traject (PAT), waarin je een persoonlijke confrontatie aangaat met een opgelegd thema. Het PAT is een synthese van alles wat je de voorbije jaren hebt ervaren en geleerd. De tentoonstelling van dit afstudeerwerk vormt de bekroning van de opleiding.

Toelatingsvoorwaarden

In het 5e jaar (1ste leerjaar van de 3e graad)

Je behaalde een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs en een oriënteringsattest A of B (let op de clausule!) na het tweede leerjaar van de tweede graad ASO, TSO of KSO.

Een gedetailleerd overzicht van toelatingsvoorwaarden binnen het secundair onderwijs, vind je via deze link.

Wat na?

Wat na de 3e graad?

Na het beëindigen van de derde graad in een richting Architectuur heb je een waaier aan mogelijkheden, waaronder:

 • interieurvormgeving,
 • interieurarchitectuur,
 • toegepaste architectuur,
 • landschaps- en tuinarchitectuur,

Andere mogelijkheden zijn:

 • educatieve opleiding secundair onderwijs,
 • educatieve opleiding kleuteronderwijs,
 • industriële wetenschappen (bouwkunde),
 • ingenieurswetenschappen (architectuur, bouwkunde),
 • kunstwetenschappen,
 • product design,
 • productontwikkeling,
 • sociaal werk,
 • pedagogie,

Voor meer informatie over vervolgstudies in de derde graad en toekomstmogelijkheden daarna, verwijzen we naar onderwijskiezer.be.

5e jaar
6e jaar
artistieke vorming
Kunstbeschouwing
2
2
Kunstbeleving
1
0
Architecturaal Schetsen (Waarnemingstekenen)
2
2
Architecturaal tekenen
3
3
Ruimtelijke Vormgeving
3
3
algemene vorming
Nederlands
4
4
Frans
2
2
Engels
2
2
Wiskunde
6
6
Natuurwetenschappen
2
2
Toegepaste Fysica
1
1
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
1
1
Maatschappelijke en economische vorming
0
1
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
totaal
Artistieke vorming
11
10
Algemene vorming
23
24
WEEKTOTAAL
34
34